Skolefritidsordningen

Børnene er opdelt på 2 baser i hvert deres lokale. 1 base for 0. og 1. klasse og 1 base for 2. og 3. klasse. Der er fast personale tilknyttet baserne og det er kun de børn der hører til basen der må være der.

Basen er deres "faste holdepunkt", hvor de møder voksne med et godt kendskab til det enkelte barn. Det er vores måde at give både børn og forældre tryghed og det muliggør et bedre pædagogisk arbejde omkring børnene.

Børnene bestemmer selv hvornår og hvor meget de vil være på basen. Men de starter altid dagen med at komme ind på basen og krydse sig ind på de skærme der hænger i forbindelse med baserne.