Skolefritidsordningen

Lille bro er vores lokale samarbejde med Børnehaverne om en god skolestart for barnet. Der aftales en række besøg hvor personalet herfra kommer i Børnehaverne og Børnene kommer på besøg hos os. Det giver børnene tryghed at kende de voksne og have et forhåndskendskab til Fritidscenteret og det giver os mulighed for at få information om børnene.

Samarbejdet er beskrevet i nedenstående folder.