Skolefritidsordningen

Pasning i juli er et tilbud til alle SFO børn i Skive Kommune og forældrene kan frit vælge mellem de institutioner der er åbne. Der betales særskilt ud fra det enkelte barns pasningsbehov og evt. friplads og søskenderabat er gældende. Tilmelding foregår digitalt på Skive Kommunes hjemmeside.


Vær opmærkning på at tilmeldingsfrist er 15. april.