Skolefritidsordningen

På Fritidscenteret benytter vi et Online Registreringssystem. Systemet består af 3 dele:

  • Infoskærm. Hænger ved de enkelte baser og det er her børnene registrerer når de kommer, hvor de er i huset og når de går hjem eller hentes.
  • Personaleskærm. Hænger på de enkelte baser og må kun bruges af personalet. Her er alle oplysninger om det enkelte barn, om de er kommet, hvornår de skal gå og om de holder fri, ferie, sygdom eller andet.
  • Webadgang. Forældrene har adgang til systemet via PC, Smartphone og Tablet.

Systemet henter automatisk oplysninger fra CPR registreret, dog ikke kontaktoplysninger.

Det er derfor vigtigt at forældrene opdaterer systemet med kontaktoplysninger, hente/gåtider, tilladelser og hvis barnet er syg eller holder fri.

Systemet kan tilgås via Forældreintra, apps. til mobiltelefon og tablets eller via direkte login med NemID eller eget login.

 

 

Vi modtager ikke beskeder om fri/syg m.m. telefonisk.